Zwroty i reklamacje

Zaleca się każdorazowo przed odebraniem przesyłki od kuriera sprawdzenie stanu przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone karton jest uszkodzony, zgnieciony, zalecamy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie kontaktować się Sprzedawcą. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia reklamacji o spełnienia ww kryteriów, jest to jedynie zalecenie.


Reklamacja następuje zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem lat dwóch od wydania towaru kupującemu, przy czym termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Klient traci uprawnienia wyżej określone, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie, nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego zawiadomienia przed upływem ww. terminu. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres Sprzedawcy ul. Wojewódzka 3e, 58-560 Jelenia Góra z dopiskiem „Reklamacja”.

 

Do odsyłanego towaru powinien być dołączony dowód zakupu wraz z opisem reklamowanej cechy produktu oraz żądania Klienta. Klient może żądać: naprawy towaru, nowego pełnowartościowego towaru, wymiany towaru na inny towar w tej samej cenie, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy.
W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej można powiadomić Sprzedawcę telefonicznie pod nr telefonów: 75 76 57774 lub 513 851 380 (koszt zgodny ze stawką operatora) lub drogą elektroniczną pod adres: info@iterma.pl o reklamacji wskazując wady i numer zamówienia .


Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania


Zwrot należności za wysyłkę reklamowanego towaru do sklepu następuje na numer konta (przelewem) lub adres wskazany przez Klienta (przekazem pocztowym), bądź w przypadku wysyłki zamiennej Sklep poniesie koszt drugiej wysyłki.

Szybki kontakt
Zadzwoń: 75 7657774,508234074
Napisz: info@iterma.pl

iTerma.pl
58-560 Jelenia Góra
ul. Wojewódzka 3e
tel.757657754
e-mail info@iterma.pl